Tienerpooiers/mensenhandel

De tienerpooiermethodiek werd in 2015 onderzocht door Child Focus. De studie bevestigt de problematiek van meisjes die slachtoffer worden van deze vorm van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In 2016 zijn de aanbevelingen van Child Focus omgezet in het Vlaams actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers.

Het actieplan werd in 2018 geactualiseerd. Op vlak van kennis en preventie is Child Focus de kernpartner. Wie vragen heeft over de problematiek van tienerpooiers of over online veiligheid, kan bij hen terecht. Iedereen kan24/7 gratis bellen naar het nummer 116 000 of e-mailen naar 116000@childfocus.org om (anoniem) zijn verhaal te doen. Child Focus zal de gepaste hulp zoeken en, indien nodig, de politie op de hoogte brengen. De vragen en verhalen worden steeds serieus genomen. Alles wordt in het werk gesteld om slachtoffers of mensen met vragen verder te helpen.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website van Child Focus.

Terugblik studiedag tienerpooierproblematiek

Op 10 mei 2022 vond een online studiedag plaats over de problematiek van tienerpooiers en hun slachtoffers. Daarbij ging aandacht naar de opgebouwde kennis, de ontwikkelde tools om preventief te kunnen handelen, het herkennen van signalen en de opvang en begeleiding van slachtoffers. Recent komt ook het daderluik zelf meer in het vizier. Doel was inzicht te geven in de ontwikkelde instrumenten, de goede praktijken van samenwerking en handvaten om te handelen in deze complexe thematiek. Deelnemers konden zowel een plenair gedeelte bijwonen als zich inschrijven voor een aantal breakoutsessies

Opnames en presentaties van de studiedag zijn te vinden in het nieuwsbericht

Jonge dame in jeans jasje

De Nederlandse Commissie Azough (Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd) heeft een kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties dat de opvang van en de hulp aan meisjes die slachtoffer zijn van tienerpooiers versterkt.

Er is een gezamelijke aanpak voor de slachtoffers van tienerpooiers waarin wordt opgeroepen om bij een (ernstig) vermoeden van slachtofferschap contact op te nemen met Payoke:

Payoke vzw
Leguit 4
2000 Antwerpen
tel: +32 (0)3 20116 90
fax: +32 {0)3 233 23 24
email: admin@payoke.be, met vermelding van 'tienerpooierslachfoffer'.

Met de oproep ‘Innovatieve woonvormen voor slachtoffers mensenhandel‘ wil Opgroeien een aanbod ontwikkelen voor slachtoffers van tienerpooiers en internationale mensenhandel met seksuele uitbuiting.

De focus ligt op kleinschalige opvang in een huiselijke context waar geborgenheid en veiligheid centraal staan. Een aanvraag moet resulteren in een aanbod dat maximaal 5 slachtoffers opvangt en begeleidt.

Documenten