Continuïteit

De afdeling Continuïteit en toegang (ACT) ondersteunt het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en de regionale netwerken met hun processen. De uitwerking en implementatie van hun afspraken verzekert de continuïteit van hulpverleningstrajecten, zowel in de rechtstreeks als in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Een regionaal info- en aanspreekpunt maakt het regionale aanbod toegankelijker.

Om de continuïteit te garanderen zijn er de voorbije jaren een aantal initiatieven uitgewerkt. De afdeling ACT staat in voor de organisatie van cliëntoverleg, bemiddeling en rondetafels voor jongvolwassenen.

De coördinatie van de activiteiten rond hulpcontinuïteit ligt bij:

Maak cliëntoverleg en bemiddeling meer bekend

Cliëntoverleg en bemiddeling zijn belangrijke instrumenten voor de continuïteit in de jeugdhulp. Er is een informatiepakket ontwikkeld om dat meer bekend te maken bij het grote publiek. Hulpverleners spelen ook een belangrijke rol bij de bekendmaking ervan.

Onderstaand infopakket bevat allerlei teksten, banners en afbeeldingen van de campagne. De handleiding maakt je wegwijs in de documenten.

Meer informatie over cliëntoverleg of bemiddeling is ook te vinden in het algemene luik.

Man die hand in hand loopt met jong meisje