Rondetafels jongvolwassenen

Een jongvolwassene die uit de jeugdhulp komt, moet zoveel mogelijk kennis en vaardigheden hebben om zijn eigen weg te vinden. Het aanbod voor jongvolwassenen moet de continuïteit verzekeren. Er zijn specifieke acties opgezet voor jongvolwassenen die nog vervolghulp nodig hebben na de jeugdhulp.

Het Actieplan Jongvolwassenen voorziet in een aantal acties die de brug naar volwassenheid leggen, waarbij voorzieningen de uitstroom van jongvolwassenen voorbereiden op een planmatige manier.

Soms is hulpverlening na 18 jaar nodig, maar dit is niet altijd evident om te organiseren. De rondetafels voor kwetsbare jongvolwassenen is dan een mogelijkheid. Want sommige situaties zijn zo complex dat de continuïteit van het hulpverleningstraject in het gedrang komt:

  • jongeren zien een verderzetting in de jeugdhulp niet zitten,
  • de overgang naar hulpverlening voor volwassenen is wenselijk maar moeilijk,
  • jongeren keren terug naar de jeugdhulp omdat alleen leven niet lukt…
Benen van jongeren die op een muur zitten

    ACT is aanspreekpunt voor de organisatie van dergelijke rondetafels. De afdeling zal de hulpvraag opvolgen totdat een duurzame oplossing is gevonden. Er wordt actief contact gelegd met VAPH, OCMW of andere relevante partners in de volwassenhulp. De rondetafels worden georganiseerd om een uitvoerbaar ondersteuningsplan voor de jongere te bekomen. Waar nodig treedt ACT intermediërend op. Om jongeren zonder stabiel (familiaal) netwerk te ondersteunen, werkt ACT een partnerschap uit met het brede aanbod van krachtgericht werken in de regio.

    Meer informatie over het thema Jongvolwassenen kan je vinden in het algemene luik.