Bemiddeling

Conflict kan de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang brengen. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren, ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen probeert hij het conflict op te lossen, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis en is gratis.

Wanneer een jongere en de hulpverlener het niet eens geraken over een aanvraag naar de toegangspoort, wordt bemiddeling ook ingeschakeld.

Een bemiddeling

Opgroeien heeft een verzekering afgesloten voor de voorzitters en de bemiddelaars die zich engageren voor het cliëntoverleg integrale jeugdhulp en bemiddeling in de jeugdhulp. De polis waarborgt lichamelijke ongevallen op weg van, naar en tijdens een cliëntoverleg of een bemiddeling. 

Meld een lichamelijk ongeval door Ethias te contacteer via e-mail: info@ethias.be. Geef een korte omschrijving van het ongeval, de gevolgen en het polisnummer 45.424.846. Plaats dominick.vosters@opgroeien.be in kopie (CC) zodat Opgroeien het mee kan opvolgen.