Bemiddeling

Conflict kan de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang brengen. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren, ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen probeert hij het conflict op te lossen, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis en is gratis.

Wanneer een jongere en de hulpverlener het niet eens geraken over een aanvraag naar de toegangspoort, wordt bemiddeling ook ingeschakeld.

Een bemiddeling