Geestelijke gezondheid minderjarigen

De federale overheid en de bevoegde deelstaten hebben samen de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' gerealiseerd. Deze zet een hervormingsbeweging in gang in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het geestelijk gezondheids(zorg)beleid in België. Zo omvat de gids onder meer een ‘Nationaal Plan nieuw beleid geestelijke gezondheid kinderen en jongeren 2015-2020’. Daarbij investeren de bevoegde overheden samen in regionale netwerken van partners die betrokken zijn in hulpverleningstrajecten van kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen.

De hervorming is het gevolg van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk ‘Artikel 107’. Dat beoogt de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg door:

  • focus op vroegdetectie en vroeginterventie;
  • zorg in de thuissituatie brengen d.m.v. mobiele teams;
  • rehabilitatie stimuleren (o.a. op vlak van arbeid, vrije tijd en ontmoeting);
  • residentiële zorg intensifiëren;
  • woonvormen diversifiëren.

Meer weten? Neem een kijkje op www.psy0-18.be.