Personen met een handicap

Minderjarigen

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft tal van vormen aan hulp en ondersteuning voor minderjarigen met een handicap. Dat kan gaan over het aanwerven van een persoonlijke assistent voor organisatorische hulp thuis of op school. Of over begeleiding, dagopvang of verblijf. Of over een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of tolk voor doven en slechthorenden. Voor wie af en toe nood heeft aan ondersteuning is er rechtstreeks toegankelijke hulp. Wie nood heeft aan intensieve ondersteuning, kan een aanvraag indienen voor opvang, verblijf of begeleiding.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van het VAPH.

Meerderjarigen (pleeggasten)

In Vlaanderen bestaat er ook pleegzorg voor volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek. Momenteel leven er meer dan 700 volwassenen in een gastgezin, met ondersteuning van een dienst voor pleegzorg. Deze pleeggasten komen in aanmerking voor zowel perspectiefzoekende als perspectiefbiedende pleegzorg. Voor die doelgroep zijn deze rechtstreeks toegankelijk. De intersectorale toegangspoort hoeft hier dus niet tussen te komen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Pleegzorg Vlaanderen.