Rechten in de jeugdhulp

De rechten van de minderjarige in de jeugdhulp staan beschreven in het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

Het decreet Rechtspositie minderjarigen in de jeugdhulp wordt momenteel geactualiseerd. Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

Ook het decreet Integrale jeugdhulp vermeldt een aantal rechten van minderjarigen én ouders. Meer informatie is te vinden in de brochure ‘De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp’.

Het actieplan over de rechten van jongeren in een publieke jeugdinstelling is dan weer gebaseerd op de aanbevelingen van Zorginspectie en de eerste werkzaamheden van de Maandcommissarissen.

Een tekening van kinderen van alle origines die samen een cirkel vormen.

Ben je leerkracht en wil je iets doen rond kinderrechten?

Heel wat educatief materiaal en inspiratie is te vinden op de websites: