Jonge kind

Pilootproject: Kleinschalig verblijf in familiale setting voor allerjongsten

In 2019 treedt een nieuwe verblijfsvorm in werking: het kleinschalig verblijf in een familiale sfeer met vaste professionele begeleiding. Doelgroep zijn de allerkleinsten tussen 0 en 3 jaar. SOS Kinderdorpen organiseert deze innovatieve opvang en wordt daarvoor ondersteund door Opgroeien met een subsidie van 290.000 euro. Na een jaar wordt het pilootproject geëvalueerd.

Meer weten? Lees het interview met Hilde Boeykens.

Zorggarantie uithuisplaatsing jonge kinderen

Jeugdhulp werkt een kader uit voor alle situaties van jonge kinderen die dreigen uit huis te worden geplaatst. Daarbij engageren de belangrijkste partners - diensten voor pleegzorg, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) en organisaties voor bijzondere jeugdzorg - zich om onmiddellijk oplossingen te realiseren voor jonge kinderen die - omwille van verontrustende situaties - niet in hun gezin kunnen blijven. Dat moet leiden tot een duurzaam traject voor elk jong kind en naar een duurzaam verblijf in een gezin: het eigen gezin indien mogelijk, een pleeggezin indien nodig. Klemtoon ligt op vrijwillige hulpverlening, weliswaar met linken naar de gemandateerde voorzieningen (ondersteuningscentra jeugdzorg en vertrouwenscentra kindermishandeling) en indien nodig gerechtelijke hulp.

Meer weten? Neem een kijkje naar de minisite Zorggarantie jonge kind.

Veilig en omringd opgroeien van in de buik (Limburg)

Als professional krijg je soms te maken met zwangere vrouwen waarbij je je zorgen maakt over de veiligheid van hun ongeboren kind. Vandaag bestaat er nog geen juridisch kader om vanuit een maatschappelijk mandaat tussen te komen. Opgroeien wil daar werk van maken met de lancering van het project ‘Veilig en omringd opgroeien van in de buik’ in Limburg. 

Meer weten? Neem een kijkje naar de minisite Veilig en omringd opgroeien van in de buik.

Een jonge peuter die met zijn pluchen beer op de grond zit te spelen.