Radicalisering

De voorbije jaren is sterk ingezet op het ontwikkelen van een duidelijk plan van aanpak voor het omgaan met radicalisering bij minderjarigen. Kennis, visie, aanbod en beleid in een gezamenlijk afgestemde aanpak zijn hierbij onmisbaar. Het draaiboek radicalisering biedt een helder overzicht van acties die vanuit Opgroeien ondernomen kunnen en moeten worden in het handelen rond radicalisering. Het draaiboek vermeldt ook welke projecten gefinancierd worden ter ondersteuning van het reguliere aanbod, en welke partnerschappen er aangegaan zijn met organisaties en diensten buiten de jeugdhulp.

Meer weten? Lees het draaiboek radicalisering.

Deradicaliseren met SERA

SERA wil jongeren deradicaliseren via een intensieve vorming. Het Europese project werkt aan de preventie van secularisatie en radicalisering in gevangenissen en gesloten voorzieningen. Ook de Hogeschool UCLL neemt hieraan deel, en er wordt samengewerkt met partners uit Frankrijk, Turkije en Malta. Zo is een vormingspakket opgesteld dat is getest in gemeenschapsinstellingen De Kempen (Mol) en De Grubbe (Everberg).

Meer weten? Lees het volledige nieuwsbericht.

Hulplijn rond radicalisering

De Opvoedingslijn beantwoordt ook vragen van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen.

Draaiboek LIVC (Lokale integrale veiligheidscellen)

In het kader van het nieuw decreet rond de LIVCR werd er een draaiboek opgemaakt voor socio-preventieve actoren. Het is opgevat als een Q en A waarin je antwoorden vindt op vragen als ‘wat is een LIVC?’, ‘wie wordt uitgenodigd op een LIVC?’, ‘is deelname verplicht?’, etc.