Tienerpooiers

In 2015 voerde Child Focus een onderzoek naar het fenomeen van de tienerpooiermethodiek. Dit resulteerde in het Vlaams actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers. De aanbevelingen van Child Focus worden daarin vertaald naar duidelijke acties op vier domeinen:

  • doorgedreven preventie;
  • gepaste opvang van slachtoffers;
  • vervolging van de daders;
  • samenwerking tussen welzijn, justitie en politie.

Intussen is een geactualiseerd actieplan klaar.

Op vlak van kennis en preventie is Child Focus de kernpartner. Wie vragen heeft over de problematiek van tienerpooiers of over online veiligheid, kan terecht bij Child Focus. Iedereen kan – dag en nacht, zeven dagen op zeven – gratis bellen naar het nummer 116 000 of e-mailen naar 116000@childfocus.org om zijn verhaal te doen, ook anoniem. Child Focus zal de gepaste hulp zoeken en, indien nodig, de politie op de hoogte brengen. De vragen en verhalen worden steeds serieus genomen. Alles wordt in het werk gesteld om slachtoffers of mensen met vragen verder te helpen. Voor wie niet graag zelf naar de politie stapt, is Child Focus bellen een manier om indirect de politie te verwittigen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Child Focus.

Website tegen tienerpooiers

In 2017 is een website gelanceerd met als doel tienerpooiers te stoppen en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden. De website richt zich met aangepaste boodschappen op drie doelgroepen:

  • de jongeren zelf;
  • ouders en vertrouwenspersonen;
  • leerkrachten en hulpverleners.

Meer weten? Neem een kijkje op de website Stoptienerpooiers of lees het persbericht.

Campagnebeeld 'Laat je niet pakken'. Een meisje zit op een bed en kijkt angstig naar de camera.

Gespecialiseerde centra mensenhandel

Een betere, meer centrale detectie moet leiden tot een vollediger zicht op de problematiek.  Hiervoor heeft de Vlaamse overheid - in het kader van een pilootproject - een eerste overeenkomst afgesloten met het gespecialiseerd centrum Mensenhandel Payoke in Antwerpen. Ook melden bij het gespecialiseerde centrum PAG-ASA in Brussel blijft mogelijk.

Meer weten? Lees de rondzendbrief over de aanpak van de tienerpooiersproblematiek.

Opvang en begeleiding van slachtoffers van tienerpooiers door Opgroeien

Om passende hulpverlening aan elk slachtoffer te kunnen bieden, is de voorbije jaren een hulpverleningsaanbod uitgewerkt. Dat bestaat uit:

  • een versterking van het reguliere aanbod;
  • een uitbreiding met meer gespecialiseerd aanbod op vlak van beveiliging én van zorg;
  • de financiering van innovatieve woonvormen, zowel projectmatig als regulier.

Terugblik studiedag tienerpooierproblematiek

Op 10 mei 2022 vond een online studiedag plaats over de problematiek van tienerpooiers en hun slachtoffers. Daarbij ging aandacht naar de opgebouwde kennis, de ontwikkelde tools om preventief te kunnen handelen, het herkennen van signalen en de opvang en begeleiding van slachtoffers. Recent komt ook het daderluik zelf meer in het vizier. Doel was inzicht te geven in de ontwikkelde instrumenten, de goede praktijken van samenwerking en handvaten om te handelen in deze complexe thematiek. Deelnemers konden zowel een plenair gedeelte bijwonen als zich inschrijven voor een aantal breakoutsessies

Opnames en presentaties van de studiedag zijn te vinden in het nieuwsbericht