Autisme

Eind 2017 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan voor een ‘autismevriendelijker’ Vlaanderen, met twee grote doelen:

 • mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) meer kansen geven in het dagelijkse leven;
 • de ondersteuning van mensen in hun omgeving verbeteren.

Concreet omvat het plan:

 • inleefsessies: georganiseerd door de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA);
 • betere informatie door de uitbouw van het platform www.participate-autisme.be;
 • wetenschappelijke ondersteuning voor professionelen:
  • SAM (Steunpunt Mens en Samenleving) heeft als opdracht informatie en methodieken over ASS te ontsluiten;
  • vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderzoek naar praktische handvatten voor professionelen;
  • betere vroegtijdige detectie en een kwaliteitsvolle diagnostiek, bv. door de centra voor ontwikkelingsstoornissen COS (Opgroeien);
  • wetenschappelijk onderzoek, dat moet leiden tot een passend model voor regionale samenwerking en ondersteuningsnetwerken.  

Meer weten?