Niet-begeleide minderjarigen

Vlaanderen wordt, net als andere West-Europese landen, sinds 2015 geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal vluchtelingen, onder wie ook niet-begeleide minderjarigen (NBM). Daarom zijn binnen de Vlaamse Regering een aantal maatregelen voor deze groep genomen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder hen.

Tijdelijke capaciteitsuitbreiding, het bundelen van deskundigheid en expertisedeling staan centraal. De maatregelen gingen van start in de loop van 2016, in de vorm van:

  • residentiële buffercapaciteit;
  • een versterking van het CBAW-aanbod met kleinschalige wooneenheden;
  • de uitbouw van een residentieel aanbod in cofinanciering met Fedasil.

Daarnaast besteedt ook pleegzorg extra aandacht aan deze doelgroep door een cultuursensitieve methodiek binnen te brengen in de werking van de diensten voor pleegzorg.

Een zeer jong kind dat vragend naar de camera kijtk. Zijn grote krullen stelen de show.