d'OndersteuningsTeams (dOT)

Wat?

Elk kind en elke jongere heeft recht op kansrijk opgroeien en kwalitatieve zorg op maat.

dOT versterkt professionele hulpverleners, teams en organisaties in hun competenties en vaardigheden om op een diversiteitsgevoelige manier verbinding te maken met kinderen en jongeren met een migratieachtergrond en hun context.

Ze ondersteunen alle betrokken partijen in het hulpverleningstraject zodat ze zich, met hun meervoudige identiteit, verbonden voelen met elkaar, met de verschillende leefwerelden en de samenleving waarin ze zich bewegen.

Voor wie?

Voor minderjarigen en hun ouders van etnisch-culturele minderheden in de jeugdhulp.  dOT stellen hun aanbod ter beschikking van de hulp- en dienstverlening van organisaties binnen het toepassingsgebied van het decreet Integrale jeugdhulp.

Hoe?

De opdrachten van dOT bestaan uit volgende domeinen :

  • helpdeskfunctie (vraagverheldering, informatieverstrekking of doorverwijzing);
  • individuele ondersteuningstrajecten (vraagverheldering, casusondersteuning, coaching van hulpverlener);
  • ondersteuning teams en organisaties binnen de jeugdhulp (teamcoaching, groepswerk op maat, open vormingsaanbod).

Meer info is te vinden op Wat doet dOT ? – dOT VZW.

Door wie?

dOndersteuningsTeams worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.