Internaat met permanente openstelling (IPO)

Wat?

De internaten met permanente openstelling (IPO) bieden verblijf op schooldagen en schoolvrije dagen. Het verblijf op schoolvrije dagen is niet-rechtstreeks toegankelijk, en verloopt dus via de intersectorale toegangspoort.

Voor wie?

Voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot volwassenen van 21 jaar of ouder. Het gaat meestal over kinderen en jongeren met leermoeilijkheden, een (ernstige) mentale beperking, meervoudige handicap, gedrags- en emotionele problemen … Het merendeel is geplaatst door de jeugdrechter of door de ondersteuningscentra jeugdzorg wegens een verontrustende opvoedingssituatie.

Hoe?

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst?s=internaat&f=intPDe leiding van een IPO is in handen van een hoofdopvoeder. De teams bestaan uit administratief en paramedisch personeel, en opvoedend hulppersoneel. Samen bieden ze zorg, begeleiding en opvoedingsondersteuning aan op maat, met het oog op meer perspectief voor de jongere en meer emancipatie.

Door wie?

De internaten met permanente openstelling worden erkend en gesubsidieerd door het departement Onderwijs.