GES+ voorziening

Wat?

GES+ voorzieningen bieden aangepaste opvang aan jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+). Er zijn een aantal voorwaarden, waaronder:

  • de jongere heeft de nodige diagnostiek voor gedrags- en emotionele stoornissen;
  • de jongere toont specifieke gedragskenmerken:
    • herhalende en aanhoudende agressie ten aanzien van zichzelf, anderen, goederen, in verschillende contexten (hulpverlening, school, vrije tijd, gezin, omgeving …)
    • ernstige automutilatie
    • seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • andere kenmerken versterken het extreme gedragspatroon (bv. door een combinatie van aandoeningen of stoornissen, middelenmisbruik, traumatische ervaringen, gezinsrisicofactoren …).

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen.

Hoe?

Een aanvraag voor GES+ aanbod moet gebeuren door een erkend multidisciplinair team en wordt ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Omdat deze vorm zo intensief en ingrijpend is, moet uitgebreid onderzocht worden of de vraag nodig en wenselijk is. GES+ hoort dus tot de zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Alle jongeren die op een instroomlijst GES+ staan, worden besproken door het team jeugdhulpregie van de toegangspoort en de GES+ voorzieningen op het GES+ overleg. De gemeenschapsinstellingen, ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank sluiten mee aan, en soms ook anderen, zoals partners uit de geestelijke gezondheidszorg of andere jeugdhulpaanbieders uit de regio. Op het overleg wordt nagegaan wie in aanmerking komt voor instroom of uitstroom, of waar er specifieke moeilijkheden worden verwacht. Zo kunnen de juiste partners tijdig worden betrokken.

Door wie?

GES+ voorzieningen worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.