Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Wat?

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) voert onderzoek uit bij baby's en kinderen voor de:

  • detectie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, om vroegtijdig te kunnen ingrijpen en de gevolgen te beperken;
  • diagnose van de ontwikkelingsstoornis;
  • oriëntering van het kind;
  • begeleiding van het kind en zijn omgeving.

Het centrum biedt dus vooral diagnostiek aan, voor het vaststellen van de graad en ernst van een handicap. Ouders kunnen er ook terecht voor het opsporen van bijkomende moeilijkheden. Het centrum geeft advies over hulpmiddelen, verdere begeleiding of behandeling en verwijst door naar diensten en organisaties die dergelijke ondersteuning kunnen bieden. Bijkomend doet het COS aan toegepast wetenschappelijk onderzoek naar specifieke ontwikkelingsproblemen bij kinderen en de detectie van leemtes in de hulpverlening.

Voor wie?

Een COS richt zich vooral tot jonge kinderen met een risico of vermoeden van een probleem in de ontwikkeling.

Hoe?

De eerste aanmelding gebeurt telefonisch of online. 

Vóór aanvang van de onderzoeken ontvangen de ouders een brief met een overzicht van alle afspraken

Door wie?

De centra voor ontwikkelingsstoornissen worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.