Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Wat?

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) voert onderzoek uit bij baby's en kinderen voor de:

  • detectie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, om vroegtijdig te kunnen ingrijpen en de gevolgen te beperken;
  • diagnose van de ontwikkelingsstoornis;
  • oriëntering van het kind;
  • begeleiding van het kind en zijn omgeving.

Het centrum biedt dus vooral diagnostiek aan, voor het vaststellen van de graad en ernst van een handicap. Ouders kunnen er ook terecht voor het opsporen van bijkomende moeilijkheden. Het centrum geeft advies over hulpmiddelen, verdere begeleiding of behandeling en verwijst door naar diensten en organisaties die dergelijke ondersteuning kunnen bieden. Bijkomend doet het COS aan toegepast wetenschappelijk onderzoek naar specifieke ontwikkelingsproblemen bij kinderen en de detectie van leemtes in de hulpverlening.

Voor wie?

Een COS richt zich vooral tot jonge kinderen met een risico of vermoeden van een probleem tijdens de ontwikkeling.

Hoe?

De eerste aanmelding gebeurt telefonisch, meestal door een hulpverlener na overleg met de ouders. De ouders krijgen daarop een vragenlijst toegestuurd om zoveel mogelijk informatie over het kind te vergaren, zodat planning en verloop van het onderzoek efficiënt kunnen gebeuren. Zodra de ingevulde vragenlijst is teruggestuurd, komt het kind op de wachtlijst.

Zes weken voor aanvang van de onderzoeken ontvangen de ouders een brief met een overzicht van alle afspraken. Een dossierverantwoordelijke volgt het verloop van het multidisciplinair onderzoeksproces op en bundelt op de teamvergadering de conclusies van alle disciplines. Het besluit en advies van de teamleden wordt door de dossierverantwoordelijke met de ouders besproken. Er wordt ook een multidisciplinair verslag opgemaakt.

Indien nodig, en in overleg met de ouders en doorverwijzer, kan het team een follow up-onderzoek of aanvullend medisch onderzoek voorstellen.

Door wie?

De centra voor ontwikkelingsstoornissen worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Meer weten? Neem een kijkje op de site van de COS.