Multidisciplinaire team (MDT)

Wat?

Erkende multidisciplinaire teams (MDT) kunnen minderjarigen met een (vermoeden van) handicap aanmelden bij de intersectorale toegangspoort met een vraag naar ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH. Ook staan ze in voor diagnostiek. De MDT moeten tot slot ook een indicatievoorstel doen, zodat de aanvraag sneller behandeld kan worden door de toegangspoort.

Elk team heeft zijn eigen specialisatie. Een persoon met een (vermoeden van) handicap kan zelf zijn team kiezen. Als een bepaald team wordt aangesproken, is het belangrijk om samen met hen te bekijken of zij het best geplaatst zijn om de procedure te starten. Eventueel zal het team de persoon met een (vermoeden van) handicap doorverwijzen naar een ander team als zij zelf niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Voor wie?

Voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap.

Hoe?

Een multidisciplinair team:

 • stelt een multidisciplinair verslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget;
 • stelt een multidisciplinair verslag en een adviesrapport (module D) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een meerderjarige of voor een minderjarige (vanaf de tweede aanvraag);
 • stelt een A-document op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een minderjarige (eerste aanvraag);
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen;
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor opvang en begeleiding in een multifunctioneel centrum voor minderjarigen;
 • helpt bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • helpt bij het indienen van facturen voor de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen.

Door wie?

De multidisciplinaire teams zijn geen op zichzelf staande organisaties, maar maken deel uit van een grotere organisatie, zoals:

 • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • revalidatiecentra
 • consultatiebureaus
 • centra voor ontwikkelingsstoornissen (gesubsidieerd door Opgroeien)
 • centra voor leerlingenbegeleiding (gesubsidieerd door het Departement Onderwijs en Vorming)
 • observatie- en behandelingscentra (gesubsidieerd door Opgroeien)
 • K-diensten
 • centra geestelijke gezondheidszorg (gesubsidieerd door Zorg en Gezondheid)
 • onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (gesubsidieerd door Opgroeien)