Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC)

Wat?

Een kind of jongere wordt aangemeld bij een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC) met de vraag voor een diagnostisch onderzoek.

Het OOOC heeft twee functies:

  • kortdurende oriëntatie, gericht op vraagverheldering en het bepalen van een gepast hulpverleningstraject;
  • meer langdurige observatie, gefocust op een meer diepgaande diagnosestelling, met aandacht voor het globaal functioneren en voor omgevingsproblemen. Ook klinische problemen en gedragsmoeilijkheden komen aan bod.

Voor wie?

Een OOOC begeleidt kinderen en jongeren, en hun gezinnen. Jongeren kunnen indien nodig ook in het centrum verblijven tijdens de begeleiding. De jongeren en hun gezinnen worden begeleid om tal van redenen: relationele problemen tussen ouders en kinderen thuis, gedragsproblemen, problemen op school, druggebruik, problemen met politie en justitie …

Hoe?

Jongeren worden door een ondersteuningscentrum jeugdhulp, sociale dienst jeugdrechtbank of hulpverlener (bv. van een CAW, JAC of CLB) aangemeld voor een OOOC bij de intersectorale toegangspoort. Dat is de zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Een OOOC onderzoekt welke hulp het best past voor jongeren uit gezinnen waar de opvoeding moeilijk loopt. Politie, parket of de sociale dienst jeugdrechtbank vragen om zo’n onderzoek te starten. Een onderzoek kan residentieel, ambulant of mobiel verlopen. Het team van onderzoekers bestaat uit mensen met verschillende expertises. Op het eind van het onderzoek formuleert het OOOC een advies over verdere hulpverlening. Het onderzoek kan 2 maanden (oriëntatie) of 4 maanden (observatie) duren.

Door wie?

De onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.