Verblijf

Er zijn drie leefgroepen met een groepsregime en één leefgroep met individuele begeleiding.

Onthaalregime

Tijdens de eerste dagen van zijn verblijf, volgt de jongere het onthaalregime. Hij komt enkel in contact met andere jongeren tijdens sportactiviteiten en rookpauzes. De overige tijd verblijft hij op zijn kamer. Verschillende personen komen langs voor een gesprek: de opvoeder, de leerkracht, de contextwerker, de (psychiatrisch) verpleegkundige en (eventueel) de trajectcoördinator (psycholoog).

Leefgroepwerking

Als het verblijf van de jongere wordt verlengd - meestal voor een maand -, komt hij terecht in een leefgroep. Deze kent een strikte dagindeling. Op zijn kamer vindt de jongere het programma voor elke dag van de week. De leefgroep biedt activiteiten aan om de jongeren zelfredzaamheid bij te brengen, verantwoordelijkheden te laten opnemen en te laten leren uit ervaringen op een positieve manier (groepsgesprek, ervaringsleren, projectweken …).