Verblijf

Campus De Hutten heeft vijf leefgroepen. Naast de onthaalleefgroep zijn er drie begeleidingsleefgroepen en één behandelunit.

Onthaalleefgroep

Alle jongeren in De Hutten komen eerst terecht in de onthaalleefgroep. Het onthaalprogramma verloopt in drie fases, gericht op een geleidelijke instroom in de groep. De eerste dagen is er een uitgesproken kamerregime dat evolueert tot meer verantwoordelijkheden en deelname aan de leefgroepactiviteiten.

Gemiddeld verblijven jongeren een tiental dagen in de onthaalleefgroep. De jongere leert de instelling en zijn begeleiders, de regels en de activiteiten kennen; de begeleiders maken kennis met de jongere en zijn ouders en krijgen een eerste beeld van zijn mogelijkheden en problemen. Tijdens de eerste dagen wordt ook het schoolse parcours van de jongere uitgezocht en getest, zodat de jongere vlot en op maat kan instappen in de interne school.

Begeleidingsleefgroepen

Na de onthaalleefgroep stroomt de jongere meestal door naar een begeleidingsleefgroep. Daar doorloopt de jongere - samen met zijn leefgroep - een overwegend groepsgericht programma dat een schools aanbod combineert met groepsgerichte activiteiten, om de sociale vaardigheden en ontwikkeling van competenties te verhogen. Ervaringsgerichte activiteiten helpen de jongere bij de (h)erkenning van zijn mogelijkheden en kwaliteiten. Ook een dagbezoek en later een weekendverlof kunnen worden toegestaan, mits jeugdrechter en ouders hiermee akkoord gaan. Na acht weken verblijf in de instelling kan de jongere deelnemen aan eventuele buitenactiviteiten.