Onderwijs

Het onderwijs in campus Beernem verloopt gemengd.

Een team van leerkrachten volgt de jongeren van nabij op. Daarbij ligt de nadruk op:

  • het bevorderen van de motivatie voor het schoolgaan;
  • het individueel en op maat bijwerken van de schoolachterstand;
  • het zoveel mogelijk verder zetten van het bestaande schoolprogramma;
  • de voorbereiding van de terugkeer naar de eigen school;
  • de (her)oriëntering van de jongere in verschillende beroepenvelden;
  • de voorbereiding op zelfstandig wonen en werken;
  • het aanleren van de Nederlandse taal om de re-integratie in de samenleving te verbeteren.