Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de gemeenschapsinstellingen wordt momenteel herwerkt. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is, zal deze hier worden gedeeld.

Huisregels

In een gemeenschapsinstelling gelden algemene huisregels om het samenwonen en werken met andere jongeren en begeleiders vlot te laten verlopen.

Controles

Een gemeenschapsinstelling kent diverse controles zoals lichaamsfouillering, drugscontrole of kamercontrole. Bekijk het overzicht van de mogelijke controles en de te volgen procedures.

Afzondering en isolatie

Met betrekking tot afzondering in een veilige kamer is er een specifieke gedragscode als ook een specifieke procedure.

Klachten

Voor het omgaan met klachten is een leidraad voor de klachtenbehandeling van de gemeenschapsinstellingen uitgewerkt.

Bezoek

De bezoekregeling geeft aan wie er op bezoek mag komen in een gemeenschapsinstelling.

Zakgeld

Jongeren in een gemeenschapsinstelling hebben recht op zakgeld. Het bedrag wordt bepaald door de leeftijd van de jongere. Meer informatie is te vinden in de zakgeldregeling.

Uitgaansregeling

De eerste weken van zijn verblijf blijft de jongere binnen de gemeenschapsinstelling. Hierop zijn slechts een paar uitzonderingen, zoals het verschijnen voor de jeugdrechter, het bijwonen van een begrafenis of een medische reden.

Na verloop van tijd kan de jongere deelnemen aan activiteiten buitenshuis, afhankelijk van het regime (open of gesloten), zijn gedrag, het soort uitstap …

  • Jongeren in open regime kunnen na twee weken deelnemen aan extramurale activiteiten met toezicht. Ten vroegste na vier weken kunnen zij ook alleen de instelling verlaten, bv. voor een bezoek aan huis of om naar school of werk te gaan.
  • In het gesloten regime kunnen meisjes ten vroegste na vier weken deelnemen aan extramurale activiteiten, jongens na acht weken.

Voordat een jongere kan deelnemen aan extramurale activiteiten zonder begeleiding, formuleert de instelling een uitgaansvoorstel dat aangeeft welke activiteiten en contacten toegelaten zijn. Ook om jongeren voor te bereiden op hun terugkeer naar de maatschappij, om hen iets bij te brengen (ervaringsleren) of om hen te belonen, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan activiteiten buiten de instelling.

Er is een afsprakenkader voor activiteiten buitenshuis. Alle uitzonderingen op gemaakte afspraken worden vooraf aan de jeugdrechter gemeld. Ook deelname aan buitenlandse activiteiten wordt op voorhand voorgesteld. Hetzelfde geldt in een gesloten opvoedingsafdeling voor meerdaagse activiteiten.

Participatie

Jongeren in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum worden op verschillende manieren actief betrokken in het hulpverleningsproces.

Toegang tot het dossier

Elke jongere in een gemeenschapsinstelling heeft recht op een dossier en toegang tot dit dossier. Meer informatie staat in de toelichting omtrent de dossierinzage en mogelijke uitzonderingen.