Kwaliteit

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek beschrijft de visie, processen, verantwoordelijkheden, te hanteren procedures, gemaakte afspraken, te hanteren normen ... Bovendien is het een hulpmiddel om zowel intern als extern te communiceren over het kwaliteitsbeleid. Het is gebruiksvriendelijk, makkelijk raadpleegbaar, levendig, overzichtelijk, op ieder moment actueel én permanent beschikbaar.  

Evalueren

Evaluatie is noodzakelijk binnen kwaliteitsmanagement. Instrumenten polsen naar de mening of ervaring van jongeren, medewerkers en externe partners of stakeholders: tevredenheidsmetingen, effectmetingen, indicatoren, waarderend onderzoek, interne audits, intervisiemomenten, zelfevaluatie en inspectiemomenten.

Verbetertrajecten

Na een evaluatie volgen formele verbetertrajecten met concrete acties om de werking en dienstverlening te verbeteren, nl. door kleine aanpassingen of quick wins, projecten, vorming, training en opleiding (VTO), scrum…

Borgen

Ieder verbetertraject leidt tot een nieuwe werkwijze of vernieuwde procedures. Deze worden geïmplementeerd in de gehele werking en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Een constante opvolging en bijsturing is nodig, bv. door gebruik te maken van indicatoren, supervisie, vorming, training en opleiding. Borging vormt het sluitstuk.