Missie en visie

Missie

Startend vanuit geslotenheid samen kansen creëren.

Visie

Vanuit het decreet Jeugddelinquentierecht

Vanuit de keuzes van de jongere en zijn context wordt in een gezamenlijke inspanning een brug geslagen naar een betere toekomst, door het risico op herval te beperken en de levenskwaliteit te verhogen.

Vanuit het decreet Integrale jeugdhulp

Wanneer het hulpverleningstraject van een jongere dreigt vast te lopen of vastgelopen is, kunnen de jongere en zijn voorziening een beroep doen op een time-out. Hierdoor ontstaan de nodige rust en ruimte waarin de jongere, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de voorziening een terugkeer kunnen voorbereiden, daarin ondersteund door de gestructureerde pedagogische omgeving en bemiddeling van de gemeenschapsinstelling.