Organisatie

Dagprogramma

Het leven op de campus speelt zich af binnen leefgroepen. Een positief leefklimaat en een betrokken begeleidershouding staan garant voor een stimulerende leef- en leeromgeving. Het dagprogramma combineert onderwijs, leergroepen en vrije tijdsaanbod.

  • Het onderwijs bestaat uit algemene vakken, sport en praktijkvakken, afgestemd op het leerplan van de jongere in zijn primaire school.
  • Leergroepen omvatten een aanbod rond sociale vaardigheden, agressieregulatie, morele ontwikkeling, mediawijsheid, seksuele ontwikkeling en afhankelijkheid, middelengebruik, omgaan met groepsdruk, vrijetijdsbesteding …

Tijdens het verblijf zal het programma voor elke jongere wijzigen. Elk leerproces doorloopt een cyclus van plannen, proberen, inoefenen, bijsturen en opnieuw plannen …


Ondersteunende diensten en veiligheid

De gemeenschapsinstellingen organiseren een gesloten leef- en leeromgeving waar jongeren én personeel moeten kunnen vertrouwen op een ondersteunend aanbod rond veiligheid. Dat omvat bv.

  • onthaal en doorgangscontrole;
  • onregelmatigheidscontrole;
  • interne veiligheidscoördinatie;
  • coördinatie van vorming en opleiding rond veiligheid, zowel in de pedagogische (agressiepreventie en -controle…) als de logistieke werking (brandbeveiliging, EHBO…);
  • een goed uitgebouwde en efficiënt werkende logistieke dienstverlening;
  • paramedici waken mee over de medische basisveiligheid van elke jongere van bij onthaal tot uitstroom.