Trajectmatig werken

De gemeenschapsinstelling is vooral een schakel in een breder traject. Het combineren van aanbod in het kader van het decreet Jeugddelinquentierecht en het decreet Integrale jeugdhulp, is essentieel voor een constructieve reactie op een delict. Zo kunnen trajecten ontstaan met tal van combinaties. Een aantal voorbeelden:

Naadloze trajecten in het kader van het decreet Jeugddelinquentierecht

Gesloten begeleiding + forensische contextbegeleiding

Het is belangrijk om ouders of opvoedingsverantwoordelijken actief te betrekken in de reactie op een jeugddelict. De sterke focus op re-integratie in de samenleving start vanaf het moment van opname in de gesloten instelling.

Gesloten begeleiding + HCA-aanbod (bv. herstelgericht groepsoverleg of bemiddeling)

Gesloten begeleiding gaat gepaard met een gericht aanbod van bemiddeling tussen dader en slachtoffer.

Voorwaarden worden niet nageleefd, waarna gesloten begeleiding gestart wordt

Het werken met voorwaarden is een belangrijke manier om een aanbod van jeugdhulp te verbinden aan de reactie op het jeugddelict. Dat geeft de jongere de kans om zich toch nog te engageren, als alternatief voor een opgelegde maatregel of sanctie.

Naadloze trajecten in het kader van het decreet Integrale jeugdhulp

Herstelgerichte time-out gemeenschapsinstelling + (context)begeleiding jeugdhulp

Deze module is expliciet bedoeld als overbrugging in een lopend traject binnen de jeugdhulpverlening.

Naadloze trajecten met combinaties in het kader van het decreet Jeugddelinquentierecht en het decreet Integrale jeugdhulp

Gesloten begeleiding + opstart van ambulante jeugdhulp

Wanneer jongeren van hun vrijheid beroofd worden, is de combinatie met een gericht jeugdhulpaanbod mogelijk, bv. het jeugdpsychiatrisch outreach-aanbod en het opstarten van een contextbegeleiding vanuit het decreet Integrale jeugdhulp.

(Gesloten begeleiding EN forensische contextbegeleiding) + residentiële jeugdhulp

Wanneer de jongere na een periode van gesloten begeleiding nood heeft aan verdere residentiële begeleiding, wordt dit – naadloos - aangeboden binnen de context van de jeugdhulp.