Onderwijs

Voor de uithanden gegeven jongeren is er een specifiek onderwijsaanbod dat tegemoet komt aan de leerplicht. Opgroeien stelt hiervoor twee leerkrachten ter beschikking. Daarnaast trekt het VDC externe onderwijspartners aan. Zo werd in het verleden ook een beroepsopleiding elektriciteit georganiseerd met een centrum voor volwassenenonderwijs.

De uithanden gegeven jongeren volgen grosso modo halftijds vormende activiteiten en zijn halftijds tewerkgesteld in de uitvoering van huishoudelijke klussen. Zij krijgen per klus en per uur een vergoeding van 1,50 euro. Met het oog op tewerkstelling stelt de VDAB een detentieconsulent ter beschikking. Deze begeleidt de jongeren naar de arbeidsmarkt aan het einde van hun verblijf.