Verblijf

De uithanden gegeven jongeren hebben een aanbod van begeleidende, ondersteunende, onderwijs-, ontspannings- en sportactiviteiten. De nadruk ligt op:

  • re-integratie in de maatschappij;
  • stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
  • het verder ontwikkelen van cognitieve en sociale vaardigheden;
  • verankering in toekomstig opvang- en leefmilieu;
  • herstel.

Meerderjarigen kunnen vrijwillig deelnemen, minderjarigen hebben deelnameplicht aan het onderwijsaanbod door hun leerplicht.

Verder zijn er drie wandelingen per dag voorzien.

Cultuur en ontspanning

Het detentiecentrum heeft een eigen bibliotheek met boeken, dvd’s, cd’s, strips en magazines. De uithanden gegeven jongeren kunnen één uur per dag fitnessen en twee uur per dag sporten, onder toezicht van een bewakingsassistent. Er zijn ook culturele activiteiten, in samenwerking met externe partners. In het verleden is reeds samengewerkt met Villa Basta, Argos, CMGJ, Gigos, de Rode Antraciet, Streetwize ...

Gezondheid

Dagelijks is er iemand van de medische dienst (verpleging en arts) aanwezig. Voor psychotherapeutische interventies wordt samengewerkt met een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Welzijn

Er zijn ondersteunende en individuele gesprekken mogelijk met de psychosociale dienst (maatschappelijk werker en psycholoog) en een trajectbegeleider van het justitieel welzijnswerk.

Zodra de jongere in aanmerking komt voor een alternatieve strafuitvoering, kan hij – samen met de psychosociale dienst of justitieel welzijnswerk - een reclasseringsplan uitbouwen.

Er zijn ook groepsvormingen mogelijk. Zo is in het verleden reeds een samenwerking met bv. het CMGJ voor een sociaal vormingsaanbod uitgewerkt.

Herstel

Op het vlak van herstel werkt de psychosociale dienst samen met de externe dienst vzw Moderator. Deze biedt activiteiten aan zoals:

  • herstel vanuit de cel;
  • Anders Bekeken;
  • tewerkstelling via het herstelfonds.

Meer weten over de begeleiding? Neem een kijkje bij de rubriek Gemeenschapsinstellingen.