Contact  |

Inspecties

Zorginspectie

Zorginspectie toetst de situatie van de jongeren in de gemeenschapsinstellingen aan het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht en het Klachtdecreet van 1 juni 2001. De inspectieverslagen zijn terug te vinden op de website van Zorginspectie.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie gaat na of de jongeren in een gemeenschapsinstelling, voldoen aan de leerplicht. Het onderwijs daar valt juridisch onder het huisonderwijs. De inspectie legt de focus op de vier decretale criteria waaraan huisonderwijs moet voldoen:

  • het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van het kind;
  • het verstrekte onderwijs bereidt het kind voor op een actief leven als volwassene;
  • het onderwijs heeft eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van de anderen;
  • het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens.

Meer weten? Het referentiekader is terug te vinden op de website van de onderwijsinspectie of neem een kijkje bij het onderwijsaanbod.