Strategie rond time-out

Een time-out is gericht op jongeren met een blokkerend of geblokkeerd hulpverleningstraject.

Herstelgericht werken in de module time-out

De nadruk op herstel van schade (materieel, emotioneel, relationeel) leidt ertoe dat onderwijs-, begeleidings- of behandelactiviteiten tijdens de time-out naar de achtergrond schuiven.

Contextgericht werken in de module time-out

De gemeenschapsinstelling bevraagt de private voorziening en consulent actief over de manier waarop zij de ouders of opvoedingsverantwoordelijken zullen betrekken. Indien beslist wordt om hen niet te betrekken, wordt de motivatie hiervoor besproken met jongere en gemeenschapsinstelling. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Trajectmatig werken in de module time-out

De module time-out is een schakel in een breder hulpverleningstraject waarin de dialoog tussen de jongere en begeleidende voorziening op dat moment moeizaam verloopt. Door het voorzien van tijd en ruimte, en een gerichte focus op de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, worden kansen geboden om de lopende hulpverlening terug op te nemen.

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Aanbod.