Modules

Het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht omschrijft het aanbod van de gemeenschapsinstellingen in de vorm van modules. Het decreet wordt stapsgewijs uitgerold.